شماره خط یک: 677 554 88-021
شمـاره خـط دو: 679 555 88-021

آدرس: تهران - یوسف آباد، خیابان جمال‌الدین اسد آبادی، نبش خیابان 13، (برج پرشیا)، واحد 82-81

ایمیل: info@radmechanic.com


مدت زمان:

18 ماه

کارفرما:

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا


مدت زمان:

18 ماه

کارفرما:

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا


مدت زمان:

18 ماه

کارفرما:

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران


مدت زمان:

2 سال

کارفرما:

پترو پارس لیمیتد (کارفرمای اصلی: شرکت مهندسی و توسعه نفت)

عضویت در خبرنامه سایت

    برای استفاده از مطالب، داشتن «هدف غیرتجاری» و ذکر «منبع» کافیست. تمام حقوق اين وب‌سايت نیز برای شرکت راد مکانیک است. ©

    مشاوره رایگان